Tử Nhật 2022-12-15 18:16:47

thế nên mới có đoạn này nè "Đối với những cái kia chỉ cần động động ngón tay liền có thể đổi lấy "Đáp án", chỉ có số ít người sẽ trải qua sau khi tự hỏi lại xác định đây có phải hay không là chính xác, mà càng nhiều người. . . Thì sẽ không điều kiện đi tin tưởng, hoặc ít nhất là có khuynh hướng tin tưởng."

Tô Vũ 2022-12-14 18:40:34

Quá đúng, nhưng sách cũng không đáng tin!