Ám Lệ Tâm 2022-09-21 20:08:47

sinh suy bi, ái suy ai, hỉ suy hận, rào cản cán các bậc cảm xúc đối lập luôn rất mong manh, sinh mệnh con người cx rất mong manh, quá ngắn

Thiên Vận Tử 2022-06-26 18:39:14

Nhĩ Căn viết hay đúng k bạn.!!

Huyết Nhược Ngục Lãm 2022-06-22 08:49:37

Bạn viết hay thậtt â