Thế Gian vô tình 2022-05-09 07:32:40

Ngươi và ta tuy khổ đau nhưng ngươi có từng hỏi thế gian có bảo nhiêu người còn khỏi hơn chúng ta không

phạm bảo 2022-05-04 05:59:49

hay