Tử Nhật 2022-12-11 14:27:13

chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không có người để ta chờ, và....khônng ai chờ ta

Vô Thần 2022-10-31 18:24:39

Đời này ta nguyện đợi nàng.

Hoa tam giới 2022-10-23 22:46:09

Chờ người chính là chờ mình, mình chờ cho cái cơn chờ đó đi qua