Vô Danh Kiếm Đế ❀࿐ 2023-10-27 17:14:23

Đh muốn tìm hiểu rõ hơn thì có thể tra Từ Biệt Đổng Đại Kỳ 2

Vô Danh Kiếm Đế ❀࿐ 2023-10-27 17:04:43

Ngìn dặm mây vàng, ban ngày bóng nhạt Gió bấc khởi nhạn (bay về nam), tuyết bời bời Chớ buồn con đường phía trước không có người tri kỷ Sao mà chẳng có người trong thiên hạ không biết đến anh

Kamikaze Duong 2023-10-27 11:57:42

Mấy câu này nghĩa là gì vậy đạo hữu