Tâm 2023-04-03 17:47:48

Acc Vô Thần, nhưng h vào đc r. Nếu là Adm thì fix lỗi đấy cái

sadmin 2023-04-02 20:16:23

Nick cũ của bạn là nick nào?

Tâm 2023-04-02 15:19:53

Có nhưng k đc đc r

Vô Danh Kiếm Đế ❀࿐ 2023-04-02 11:29:53

À mà ko đc đâu web lỗi r bạn có gmail thì vẫn vô đc

Vô Danh Kiếm Đế ❀࿐ 2023-04-02 11:06:43

Bạn vô đăng nhập chỗ quên mk đấy có gmail là lấy đc