Tiểu Phong 2022-11-12 13:36:50

Thạch thảo 3 tháng sẽ nở hoa, thu sang hồng tự chín trên cây, gió heo may em nhớ mang áo ấm, tháng 10 rồi em hãy quên nhớ anh!!!