Đan Đan 2022-09-08 10:42:47

Có những người càng hiểu nhiều về họ thì càng không thể quên, nhưng đồng thời lại càng không muốn có.