Phàm Nhân 2022-01-08 22:18:37

tuổi trẻ ai cũng có ước mơ đúng không? Nhưng ta lại thấy nó quá mệt mỏi. Nếu đc ta muốn làm một lão nông sống cuộc đời bình dị vs ng mình thương và chết đi không ai hay thế là đủ rồi