Phàm Nhân 2022-01-08 22:19:46

lúc nhỏ ta mong lớn thật nhanh để không bị người lớn quản lý. Lúc lớn ta lại mong trở lại trẻ con. Thật nực cười làm sao