Cá Mặn 2021-09-02 13:53:50

Nhân sinh như một bữa tiệc, có hợp thì sẽ có tan. Vạn vật xoay xoay vần vần cũng chỉ là lẽ âm dương vậy. Không có đau khổ, chia ly, buồn bã làm sao có hạnh phúc, đòan tụ, vui vẻ. Muốn có đuợc cái hạnh phúc chân thật nhất thì phải trải qua tôi luyện, đau khổ, bi ai. Vậy con người trôi nổi là vì lẽ gì?. Là chỉ để diễn hết một vở kịch của mình thôi sao. Có một quyển sách nói đụơc sự hình thành của vũ trụ rất khoa học. Ai tin ko?

Nhân Loại 2021-03-12 19:48:55

Có nở cũng sẽ có tàn... Có hợp cũng sẽ có tan. Há vì thói đời mà quên đi cuộc sống... Há vì thói người mà ta ghét hợp, ghét tan. Chỗ ta, có thánh thủy, tùy hoa, tùy người. Người chăm, hoa sẽ thọ bằng người. Người tà, người sẽ thọ bằng hoa... Các đạo hữu có muốn một ít không???

Bạch Lạc Mai 2021-01-03 23:56:00

Người ta nói nàng bản tính thích tan không thích hợp , nàng nói, con người có hợp thì sẽ có tan, khi hợp thì vui thích, đến khi tan há chẳng lạnh lẽo sao? Lạnh lẽo thì sẽ đau buồn , chẳng thà không hợp còn hơn. Ví như khi hoa nở khiến người ta ái mộ, lúc hoa tàn lại thêm buồn đau, cho nên chẳng thà k nở còn hơn