Vì Một Người 2020-12-25 19:35:20

Còn hơn là sống mà như đã chết, sống mà đau khổ hơn chết.