Ma Đầu 2019-12-29 11:21:30

thực thì vẫn luôn có dù thỉnh thoảng chỉ chút ít điều bất hạnh nhưng ta có lấn át được chúng hay ko mà thôi