Ma Đầu 2019-12-29 11:21:30

cách tốt nhất là trong những tháng năm tuổi trẻ ấy tốt nhất đừng nên giấu để chẳng phải nghĩ nhiều cứ thỏa sức mà hồn nhiên hạnh phúc để tấm hình cũ chẳng có gì hối tiếc , khó chịu lúc nhìn thấy