Ma Đầu 2019-12-29 11:21:30

Theo mk , nếu có kẻ nghịch được thiên thì câu "không phải chỉ.....trăng" nên thay , ví dụ như " không phải chỉ là đom đóm nơi vắng ánh trăng....."

Ma Đầu 2019-12-29 11:21:30

giờ chẳng cần đau nữa , đám thủy tinh kia bạn chỉ cần đi môt đoạn , vì đã thấu tâm người hiểu đạo lý còn người ko thể hiểu hoặc ko muốn hiểu thì phải đi cả đoạn đời đầy gai tẩm độc