Ma Đầu 2019-12-29 11:21:30

Theo mk , nếu có kẻ nghịch được thiên thì câu "không phải chỉ.....trăng" nên thay , ví dụ như " không phải chỉ là đom đóm nơi vắng ánh trăng....."