Yến Ông 2019-12-29 11:21:30

Hải tặc là hung ác ư? ???? Hải quân là chính nghĩa ư? ???? Từ xưa đến nay hai cái mác đó đã trao đổi với nhau 0 biết bao nhiêu lần rồi ..! ???? Bọn nhóc chưa bao giờ biết đến hòa bình.. ???? Bọn nhóc chưa bao giờ biết đến chiến tranh.. ???? cách nhìn đời của chúng quá khác biệt ???? Kẻ nào đứng trên đỉnh vinh quang sẽ định nghĩa đúng sai theo hướng mình!!! ???? Ngay bây giờ chúng ta đang đứng trên lãnh địa trung lập!!! ???? "Chính nghĩa tất thắng" ... Chính là chính nghĩa!!! ???? Donquixote Doflamingo ????