sadmin 2020-01-30 09:27:18

uhm. vậy để tối mình fix lại. cảm ơn bạn nha.

Cầm Y 2020-01-30 09:24:01

Kệ đi bạn ơi, không sao đâu ^^

sadmin 2020-01-30 09:23:21

bạn Cầm Y đăng lại 2 bài này được không

Cầm Y 2020-01-30 09:22:33

?

sadmin 2020-01-30 09:19:09

bị lỗi rồi. huhu