Đến đây đi, hỡi kẻ anh hùng, ta đã đợi hàng trăm năm r...

logo

2019-11-25

3 0

Đến đây đi, hỡi kẻ anh hùng, ta đã đợi hàng trăm năm rồi!

Dùng toàn bộ sức lực của ngươi!

Tập hợp hết trí tuệ của ngươi!

Cho ta thấy sự liều lĩnh của ngươi--- Hãy thử hóa thành thanh kiếm sắc bén rực rỡ đâm xuyên lồng ngực ta!

Danh sách bình luận

Bình luận của bạn

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi

Tài Khoản