Chúc bạn lòng mang đồi núi, mắt chứa sơn hà. Chúc b...

logo

2019-11-24

2 0

Chúc bạn lòng mang đồi núi, mắt chứa sơn hà.

Chúc bạn luyện ra được trái tim kim cương mà vẫn giữ được dung mạo phù dung.

Chúc bạn lòng có hoa, tay có kiếm, có trái tim nhân hậu, có thủ đoạn cứng rắn.

Chúc bạn từ nay về sau trở thành trụ cột cuộc đời mình.

Danh sách bình luận

Bình luận của bạn

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi

Tài Khoản