Đôi khi, trời đất chính là người mềm lòng nhất, dù là kẻ...

logo

2019-11-19

5 0

Đôi khi, trời đất chính là người mềm lòng nhất, dù là kẻ nào, có nỗ lực thì đều sẽ được đền đáp. Nhưng đôi khi, trời đất cũng tàn nhẫn vô tình nhất. Dù cho ngươi bần cùng khốn khổ thế nào đi nữa, nó cũng chỉ nhìn chăm chú vào ngươi mà thôi. Lúc ngươi không có quần áo mặc, sẽ đánh xuống mưa tuyết, lúc ngươi không có gì bỏ bụng, thì đối mặt với ngươi chỉ toàn là hoang dã mà thôi.

Danh sách bình luận

Bình luận của bạn

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi

Tài Khoản