Cuối cùng ta cũng cảm nhận được thứ thuộc về ta, nhưng ch...

logo

2019-11-19

5 0

Cuối cùng ta cũng cảm nhận được thứ thuộc về ta, nhưng chưa từng nắm bắt được. Cảm giác có người quan tâm và chờ đợi hóa ra lại đẹp đến như vậy, đẹp đến mức không có một từ nào có thể hình dung. Nhưng những thứ tốt đẹp thực sự mất đi quá dễ dàng.

Danh sách bình luận

Bình luận của bạn

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi

Tài Khoản