Trên đời có hai loại quý giá, một là hồi ức từng không th...

logo

2019-11-19

4 0

Trên đời có hai loại quý giá, một là hồi ức từng không thèm để ý, khi mất đi rồi trong vô tận năm tháng càng quý giá hơn. Còn có một loại là đã từng rất để ý, dù cho mất đi thì vẫn cố chấp nhớ, trong năm tháng lắng đọng đến cực độ, hóa thành hồi ức, khiến nó càng quý giá hơn cả xưa kia.

Danh sách bình luận

Bình luận của bạn

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi

Tài Khoản