Nếu sinh ra là cây rừng, ta lấy tươi tốt mà quang vinh. N...

logo

2019-11-19

5 0

Nếu sinh ra là cây rừng, ta lấy tươi tốt mà quang vinh. Nếu sinh ra là cây cỏ, ta lấy um tùm mà xanh biếc.

Danh sách bình luận

Bình luận của bạn

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi

Tài Khoản