Có lúc, biết được khoảng cách chênh lệch của hai người v...

logo

2019-11-19

3 0

Có lúc, biết được khoảng cách chênh lệch của hai người vốn không đáng sợ, điều đáng sợ là, khi bản thân mình biết được, đã không còn cách nào cứu vãn được nữa.

Danh sách bình luận

Bình luận của bạn

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi

Tài Khoản