Minh Phương Trần 2020-03-22 20:47:06

Trước đây mình đọc cũng nhiều thứ, có thể làm thơ từ năm lớp 9. Lâu lâu viết ra những câu có ý vị cực kì. Giờ cũng vậy nhưng lại hiếm khi hơn