Cầm Y 2020-01-30 10:10:33

Lưu luyến làm kỉ niệm trở nên đẹp hơn ? Có từng tự nguyện nhớ nhung, tự nguyện lưu luyến sự tình, con người, cho dù đau đớn, phiền muộn cũng tình nguyện lưu luyên.