Thanh Nghiên 2020-11-26 11:16:30

Cũng đồng thời là những diễn viên cho vở kịch người khác, với mình mà nói, vận mệnh nếu tin thì có, không tin thì không có, khổ não cái gì đâu ..

Thanh Nghiên 2020-11-26 11:14:58

Chúng ta ai cũng là những đạo diễn,